Tankar från en naturhamn i Blekinge

Tankar från en naturhamn i Blekinge

Om bloggen

Bloggens mål är att beskriva Blekinge skärgård ur en seglares perspektiv. Historia, natur och kultur.
Kommentera gärna - inget lösenord behövs.

Matviks hamn privatiseras

Vågskvaller och sanningarPosted by Thomas Tue, May 09, 2017 12:04:59Båtar kallas för hon därför att de ofta döps efter en älskad mor, hustru, dotter eller annan kärlek.


Matviks Brygga

För någon månad sedan skrev jag om ett rykte att en privat företagare skulle arrendera den stora parkeringsplatsen i Matvik och dessutom uppföra en större byggnad i nordvästra hörnet, där nu båtar och vaggor förvaras. Uppgiften visar sig vara korrekt. Naturligtvis var Matviks båtklubb inte informerad och inget samråd med dess styrelse hade förekommit. Arrendet var mycket förmånligt, 30000 kr enligt ryktet, att även en båtklubb kunde vara intresserad av marken.

Karlshamns kommun styrs idag av två så kallade folkrörelsepartier , S och C, som tydligen blankt struntar i vad medborgarna tycker, i alla fall i Karlshamn. Det är samma partier som nedrustar biblioteksverksamheten i kommunen. Ja, jag vet att även de så kallade Liberalerna är medskyldiga, men de är så små att de ligger inom felmarginalen.

Många, även icke båtägare, är upprörda över det inträffade och fruktar nu att även bryggplatserna skall privatiseras inom en nära framtid. Att några båtägare inklusive undertecknad avhyses från en uppläggningsplats, som i varje fall jag innehaft i 40 år, känns tungt för en gammal man med minnen från den gamla goda tiden.

Förr ett antal år sedan höll jag en kurs för ett antal arbetare på en fabrik i Nybro. Vi talade om intressentmodellen. Vad kunder, leverantörer, ägare, kreditgivare o.s.v. gav och krävde av ett företag.

När vi kom till kommunen som intressent och jag frågade vad kommunen gav företaget så utbrast en deltagare: Bekymmer! Jag tänkte på hans åsikt när jag fick höra nyheten om Matvik.

Sölvesborgs gästhamn

Annat elände som drabbat båtlivet i Blekinge är ett flertal sjunkande båtar. Utanför Tärnö sjönk en trollingbåt senaste helgen som var så solig och varm. I Sölvesborgs gästhamn och i Krokås har två segelbåtar tagit in mycket vatten.”Hamndirektören” i Krokås ingrep rådigt innan vattenlinjen nådde däcksnivå, men motorn stod visst under vatten. I Sölvesborg var det ännu värre.

Nere på Listerlandet har ett gammalt fint fiskföretag gått i konkurs. David Nordqvists Fiskeexport AB med cirka 50 anställda . Under varumärke som Falkeskogs delikatesser, Hälleviks lax och på senare år Tommy G. har man mött oss i livsmedelsbutikernas hyllor. Företaget har funnits sedan år 1876, men den svängiga prisbilden på odlad lax senaste året anges som en bidragande orsak till den kraftigt försämrade ekonomin.

Nu skall verksamheten inom Blekinge Arkipelag utvärderas, mest till glädje för den revisionsbyrå som fått uppdraget. Det kommer kosta mellan 150-200.000 kr. Den utvärderingen skulle likaväl kunna ha gjorts av några frivilliga som följt föreningens arbete under de 7 år den varit verksam.

Nu avgår tre av styrelsemedlemmarna inklusive ordföranden. För några år sedan avgick några ledande kommunpolitiker som knappast fick”styrfart på skutan”. Karlskronas kommundirektör, Carl-Martin Lanér tar nu över rodret efter f.d. kollegan i Karlshamn,Bengt Mattsson.

Den utredning som Mattias Holmqvist gjorde får betraktas som klart godkänd. Mattias som nu jobbar på Kronolaxfisket i Mörrum har klokt nog blivit invald i styrelsen. Hoppas nu att de 13 miljoner kronor som Tillväxtverket tillskjutit och den miljon som kommunerna och Havs – och Vattenmyndigheten årligen skall bidraga med ger synliga resultat. Projektledaren, Simone Wenzel, verkar besitta energi, lämplig för uppgiften.


I Karlskrona blir det det maktskifte i gästhamnen, den s.k. Karlskrona Marina. Om jag gissar rätt så återvänder Johan Rennemark. Han inger förtroende även om han jobbar inom restaurangbranschensmiley. Restaurang Sjörök som ligger vid gästhamnen står som avtalspart med Karlskrona kommun. Restaurang skall öppnas i gästhamnsbyggnaden som servar 90 gästplatser för båtar och 24 populära ställplatser för husbilar.

Duktige Kalmarfödde meteorologen Per-Eric Åberg är åter i tjänst efter en längre sjukskrivning. Roligt att se honom som omväxling till alla snygga kvinnor. Prognoserna fastnar av någon anledning bättre när herr Åberg är i rutan. Fast bäste Per-Eric, det heter inte Torshamn med s utan bara Torhamn.

A propós denna sevärda plats med sina hällristningar, altarmålning och fågelstation (se Natur- och gästhamnar/Gö-Kalmar version 3) så utökas caféverksamheten i hamnen. Journalisten Lena König har köpt fastigheten av Torhamns Båtsällskap. Kafé Måsen invigs av Blekinges landshövding, Berit Andnor Bylund den 13 maj.

Brygga på Torhamns udde.Långören i bakgrunden.

Avslutningsvis så vill jag berätta om Sölvesborgs kommun som skall lägga ut plastormar på den långa badbryggan i Hällevik. Avsikten är att skrämma bort måsar och trutar som släpper sitt träck på bryggan. Det kommer med till visshet gränsande sannolikhet inte att fungera. Jag har testat på min ”havskryssare” och inte ens de små söta svalorna blev rädda. Man fortsatte sina tidiga morgonkonferenser i hundratal och skrämdes endast när jag visade min bedagade nuna i ruffluckan.

Inte ens en bild på bygdens store son, herr Åkesson i Sölvesborg, lär fungera. Det fungerar nog bara på Publicistklubben i Stockholmsmiley.

Nej, det behövs tyngre artilleri. På Listers minkfarmer skjuter man med kanoner regelbundet men det passar ju inte i ett sommarstugeområde.

På återhörande!